Népszavazás 2016. október 2. Bajai Nemzetiségi Önkormányzatok Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai Összevont jelentés 2015. évi személyszállítási közszolgáltatási kötelezettségekről Országgyűlési választások 2014 Bajai Települési Értéktár Bizottság Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati választások 2014. Európai Parlamenti Választás 2014. Közösségi közlekedési menetrend Baja Város Polgármesteri Hivatala Baja Város Képviselő-testülete Baja Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Közbeszerzésekkel kapcsolatos Információk Baja Város Közterület felügyelet Helyi rendeletek Közérdekű adatok PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Önkormányzati fejlesztések Pályázatok Közoktatás, felsőoktatás Egészségügyi, szociális intézmények Sport, rekreáció Közbiztonság Gazdasági élet Eurórégiók, fejlesztési térségek
Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht.Baja Menza Kht.Bajavíz Kft.Démász Rt.Dégáz Rt.OrangeWaysMáv Rt.T-HomeFibernet Zrt.
Linkek
CímtárKözérdekű telefonszámokBaja Város Polgármesteri Hivatalának Közérdekű Adatai

Hirdetések

Helyi rendeletekEgyéb63/2003. (XII.31.) Ktr.
63/2003.(XII.31.) Ktr. sz. rendelet a nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásról szóló szerződések közzétételéről

Vissza a Hatályos egyéb rendeletekre >>

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.§-ában kapott felhatalmazás alapján Baja Város Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Baja Város Képviselő-testülete és szervei által 2004. január 1. napját követően nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokra.

2. §

Baja Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint alatti, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét nem teszi kötelezővé.

3.§

(1) Jelen rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

B a j a, 2003. december 18.

Széll Péter dr. Völgyesi László

polgármester címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet 2003. december 31. napján kihirdetésre került.

dr. Völgyesi László

címzetes főjegyző


Jogok és feltételekAdatvédelemImpresszumKapcsolat